Bắn tiền Viettel chỉ trong 1 nốt nhạc

Bắn tiền mạng Viettel là dịch vụ cho phép các thuê bao di động trả trước của Viettel có thể chia sẻ số tiền trong tài khoản với nhau mà không giới hạn thời gian dử dụng tài khoản đó.

Giới thiệu dịch vụ bắn tiền Viettel

Bắn tiền mạng Viettel là dịch vụ cho phép các thuê bao di động trả trước của Viettel có thể chia sẻ số tiền trong tài khoản với nhau mà không giới hạn thời gian dử dụng tài khoản đó.

Điều kiện để được sử dụng dịch vụ như sau:

Đối với thuê bao chuyển tiền: Phải là thuê bao đã được kích hoạt sử dụng từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm chuyển tiền thì thuê bao đang hoạt động bình thường không bị khóa chiều nào.
Đối với thuê bao nhận tiền: Thời điểm nhận tiền thuê bao đang hoạt động 2 chiều bình thường.

Cú pháp nhắn tin bắn tiền Viettel như sau:

Bước 1: Đăng ký mật khẩu chuyển tiền Viettel

MK gửi 136

Sau khi gửi tin nhắn thành công, bạn sẽ nhận được tin nhắn có chứa mật khẩu sử dụng dịch vụ từ  tổng đài. Lúc này bạn có thể thực hiện chuyển tiền trực tiếp trên bàn phím điện thoại.

Bước 2: Cú pháp chuyển tiền

*136*Mật khẩu chuyển tiền*Thuê bao nhận tiền*số tiền chuyển #OK

Ví dụ:

Bước 1: Soạn MK gửi 136 tin nhắn tổng đài trả về mật khẩu của quý khách là 12345678.
Bước 2: Quý khách thực hiện tiếp thao tác: *136*12345678*0912341160*50000# ấn OK là xong.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu bắn tiền hoặc cấp lại mật khẩu

Cấp lại mật khẩu chuyển tiền: KP MASOCANHAN gửi 136

Nếu bạn không nhớ MASOCANHAN thì soạn tin: TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi 143. Trong đố SDT1 SDT2 SDT3 là những số thuê bao bạn đã gọi hoặc nhắn tin gần đây nhất.

Lưu ý:

Phí chuyển tiền: Với 5% giá trị tiền chuyển/lần chuyển.
Sau khi bạn chuyển tiền thành công, thì tài khoản của thuê bao chuyển tiền sẽ bị trừ số tiền bằng [Số tiền yêu cầu chuyển + 5% giá trị tiền chuyển].