Bảng giá sim ghép

Số lượng
Giá bán
1 sim
70k/sim
10 sim
45k/sim
20 sim
40k/sim
50 sim
35k/sim
Trên 100 sim
30k/sim
Trên 200 sim
28k/sim