Cách chặn cuộc gọi Mobifone chi tiết

Bạn đang sử dụng sim Mobifone, bạn muốn chặn một số thuê bao gọi đến mà bạn không mong muốn, hoặc bạn muốn điện thoại của mình chỉ nhận những số điện thoại mà mình chỉ định? Thật đơn giản, nhà mạng Mobifone có thể giúp bạn làm được việc này với dịch vụ Call Barring của Mobifone.


Call Barring – dịch vụ chặn cuộc gọi Mobifone sẽ giúp bạn không nhận cuộc gọi đến từ một hay nhiều thuê bao nội và ngoại mạng Mobifone trong Black List hay White List. Trong đó:

Black List là danh sách bạn không muốn nhận cuộc gọi đến.
White List là danh sách bạn muốn nhận cuộc gọi đến.

Cách chặn cuộc gọi Mobifone
1. Đối tượng sử dụng

Dịch vụ chặn cuộc gọi dành cho tất cả các thuê bao Mobifone trả trước và trả sau có tài khoản lớn hơn 9.000đ.
2. Cách đăng ký sử dụng/hủy dịch vụ chặn cuộc gọi Mobifone

Để  đăng ký, sử dụng dịch vụ bạn soạn tin nhắn theo những cú pháp tương ứng sau và gửi 999.

Đăng ký sử dụng: DK CB
Kích hoạt Blacklist: BL
Nhập số điện thoại cần chặn: BL SDT1, SDT 2…..
Thêm số điện thoại cần chặn: BL THEM SDT1, SDT2
Xem Blacklist hiện tại: BL DS
Xóa số điện thoại trong Blacklist: BL XOA SDT1, SDT2…
Xóa tất cả số điện thoại trong Blacklist: BL XOA ALL
Kích hoạt Whitelist: WL
Nhập số điện thoại muốn nhận: WL SDT1. SDT2…
Thêm số điện thoại  muốn nhận: WL THEM SDT1, SDT2….
Xem Whitelist hiện tại: WL DS
Xóa số điện thoại trong Whitelist: WL XOA SDT1,  SDT2
Xóa tất cả số điện thoại trong Whitelist: XOA ALL
Hủy đăng ký sử dụng: HUY CB

Trong đó

DT1, DT2, … là các số điện thoại cần bổ sung hoặc xóa khỏi Black list hoặc White list.
Định dạng số điện thoại quốc tế: mã gọi quốc tế + mã nước + mã tỉnh (nếu là số cố định) + mã mạng + số điện thoại. VD: 0084901234567 hoặc +84901234567.
Tổng số ký tự trong các tin nhắngửi  đến 999 không vượt quá 160 ký tự. Các số điện thoại cách nhau bằng dấu phẩy (,) và dấu cách).

3. Cước phí dịch vụ

Cước thuê bao: 9.000đ/ 30 ngày
Cước tin nhắn đến đầu số 999: 200đ/sms