Sim ghép iPhone 4S

– Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại sim ghép dành cho Iphone 4S​
Nhưng phương pháp để kích hoạt sử dụng đều từ cùng 1 cách giống nhau​
Do Iphone 4S tích hợp sẵn cả chíp GSM và CDMA và chung 1 FW giống nhau,không tách riêng ra thành 2 bản như Iphone 4 (đó cũng là nguyên nhân Iphone 4 bb 4.11 va 4.12 không dùng được sim ghép của Iphone 4S)​

– Về nguyên tắc cơ bản Sim ghép cho Iphone 4S hoạt động dựa trên nguyên tắc ​
Roaming từ mạng CDMA sang GSM.Iphone không khoá tần số mạng CDMA,khi sử dụng sim ghép Iphone sẽ dò mạng CDMA (mạng CDMA trên sim ghép được tạo ra bằng cách kết hợp số IMSI của mạng lock và 1 số thông số ảo) ,khi mạng CDMA không hoạt động cơ chế chuyển mạch sẽ tự động chuyển sang 1 mạng GSM dạng Roaming,do đó tác động trực tiếp mở mạng lên sóng sim.​