Tag: Bảng giá sim ghép

Bảng giá sim ghép

Số lượng Giá bán 1 sim 70k/sim 10 sim 45k/sim 20 sim 40k/sim 50 sim 35k/sim Trên 100 sim 30k/sim Trên 200 sim 28k/sim