Tag: kính thực tại ảo

Trò chơi, Ứng dụng nổi bật cho kính thực tế ảo

Roller Coaster là một game trải nghiệm thú vị cho bạn khi làm quen với kính thực tế ảo. Trò chơi xây dựng giúp bạn cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe tàu lượn đi qua những vị